Posts Tagged ‘هادی سیف’

سوته‌دلان نقاش، نقاشی خیالی‌ساز مردم کوچه و بازار

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: کتابهای مرجع, گروه سنی ه

هنرهاي مردمي و سنتي پس از ايامي طولاني كه مورد بي‌مهري و مهجوري، تحقير و بي‌اعتنايي واقع شده بود با باورها و اعتقادات ملي و مذهبي درهم آميخت. هنرمنداني صادق و خلاّق و اغلب گمنام از خيل مردم دامن همّت به كمر زده و با درك رسالت خويش، ميان مردم و روايات مقدس مذهبي و قصه‌هاي عبرت‌آموز نظم و نثر پارسي، آشتي و الفتي ماندگار برقرار كردند و بدين‌گونه پيام راستي و آزادي و آزادگي را در نگارگري مردمي ايران‌زمين به چشم و گوش همگان رساندند. اينان ذوق و هنر خود را بر بالهاي همّت خويش نشاندند و در فضاي زندگي و فرهنگ مردم اين مرز و بوم متجلّي ساختند و بدين ترتيب، آينة تمام‌نماي ذوق و اعتقادات و باورهاي مردم شدند.کتاب حاضر مجموعه گرانقدری است از آثار این نقاشان آزاده و رها که سوار بر توسن تیزپای خیال، بانیان تجدید حیات نهضت شریف و گرانقدر و گران نقش نقاشی خیالی سازی شدند، شهره به نقاشی قهوه خانه ای. یادشان عزیز، کارشان ماندگار.