Posts Tagged ‘هادی یقین لو’

دوست عزیز و رفیق لذیذ

• تولید شده در سال ۱۳۸۳ • Category: پویانمایی

كشمكشی شیرین میان یک كلاغ و یک مداد.‏
مداد قرمز، کلاغ سیاه

• تولید شده در سال ۱۳۷۸ • Category: پویانمایی

يک کلاغ سياه با مداد قرمز کوتاهي برخورد مي کند و به قصد خوردن به تعقيب آن مي پردازد. در اين گريز، مداد قرمز با خلق بازي هاي سرگرم کننده از نقاشي هاي خود مي کوشد تا کلاغ را منصرف سازد. سرانجام ... .