Posts Tagged ‘پری ناز شجره’

جادو در شهربازی(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی ج

استاد ”م” بچه ها را بیشتر از همه دوست دارد و از دانش خود فقط برای شاد کردن بچه ها استفاده می کند. او دستگاهی ساخته است که جاذبه زمین را کمتر یا کاملا بی اثر می کند. با این دستگاه، او برای شهربازی بچه ها نقشه ای در سر دارد.
طوطی و بازرگان(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د

مثنوی مولوی یکی از شاهکارهای گرانسنگ گنجینۀ زبان و ادب فارسی است که قرن هاست جویندگان راستین رستگاری و تشنگان دریای معرفت و حقیقت را راه نموده و سیراب ساخته است. خیزابه های خروشان این دریای معرفت چنان است که اکنون همه جویندگان و رهروان راه روشنایی و حقیقت را با هر زبانی شیفتۀ خود ساخته و هر روز در جامۀ ترجمه ای نو و به زبانی دیگر رهنمای گروه بسیاری از انسانها می گردد. داستان طوطی و بازرگان یکی از داستان های شیرین و آموزندۀ این کتاب بزرگ است که راه رهایی از زندگی خاکی را به انسان نشان می دهد و او را به وطن نخستین و جاویدش رهنمون می شود.
بازی با انگشت ها(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: شعر, گروه سنی الف

دست های کودکان خود را به بازی بگیرید، از انگشتهای آن ها شخصیت های خیالی بسازید، ترانه های کتاب را با آهنگی شاد و خودساخته بخوانید و لحظه هایی شیرین و آرامش بخش برای خودتان و آن ها فراهم آورید.
هنوز روز چهارم نیامده بود(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی

قوم ثمود با سرگذشت قوم نوح و هود آشنا بودند اما به جای ایمان آوردن به خداوند و پیامبرانش، در دل کوه خانه‌هایی سخت استوار ‌ساختند تا به گمان خود از خشم خداوند در امان باشند. هرچقدر صالح پیامبر آنان را به نیکی و انصاف و ایمان فرا می‌خواند بر دشمنی و ستیزه آنان افزوده می‌شد، تا آنگاه که… .
این هم پول ماهی(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

• تولید شده در سال ۱۳۸۸ • Category: داستان, گروه سنی ب

شکوفه در کنار یک مغازه ماهی فروشی، چشمش به ماهی کوچک قرمزی در تنگ کوچک می افتد و می خواهد آن را بخرد. اما پولش کم است و قول می دهد که بعد از بردن ماهی، بقیه پول را برای مغازه دار بیاورد. مغازه دار هم ماهی را به او می دهد و می گوید اگر بقیه پول تا قبل از روز عید به دستش نرسد، ماهی خواهد مرد. اما شکوفه تا قبل از عید فراموش می کند به قول خود عمل کند و … .
یکی بود(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان

در جنگلی بزرگ، کنار دریاچه‌ای کوچک، مورچه‌های سیاه با مادرشان زندگی می‌کردند، ولی همیشه در حال ترس از حملة مورچه‌های سرخ بدجنس بودند. آنها هر صدایی که از نزدیک لانه شان می‌شنیدند با ترس و فریاد طلب کمک می‌کردند و با ناامیدی می‌گفتند: ممکن نیست کسی فریاد ما را بشنود، چون ما کوچک‌ترین و بی‌صداترین جانداران هستیم. ولی یکی بود که صدایشان را می‌شنید و آنها نمی‌دانستند. در این جهان پهناور هیچ بانگ و فریادی، هر چند کوچک و ناچیز، بی‌پاسخ نمی‌ماند. این داستان زیبا، همراه با تصاویر قشنگ، این را به همۀ بچه‌ها نشان خواهد داد.
مهمانهای ناخوانده(کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

در ده کوچکی پیرزنی زندگی می کرد. یک شب باران تندی بارید و پیرزن که می خواست برود زیر لحاف و گرم شود، چندبار صدای تق تق در را شنید و هر بار با یک مهمان ناخوانده ای رو به رو شد. اول خاله گنجیشکه بود که زیر باران خیس شده بود. سپس مرغ پاکوتاه بود که از شدت باران به پیرزن پناه آورده بود. آنگاه، آقا کلاغه و گربه و سگ پاسبون و آقا الاغه و… . صبح که پیرزن از خواب بیدار شد، دید که در خانه اش خیلی خبرهاست و هر یک از مهمانها مشغول کاری است!
هی با من دوست می شوی؟( کتاب الکترونیک، فارسی و انگلیسی)

• تولید شده در سال ۱۳۸۷ • Category: داستان, گروه سنی ب, گروه سنی الف

کفشدوزک خیلی دلش می خواست با عنکبوت دوست شود. چون عنکبوت یک تاب قشنگ داشت. کفشدوزک دلش می خواست تاب بازی کند اما نمی دانست که ...