Posts Tagged ‘کمال پولادی’

بنیادهای ادبیات کودک

• تولید شده در سال ۱۳۸۴ • Category: گروه اولیا و مربیان, مباحث نظري

ذهن كودكان نه تنها با ذهن بزرگسالان متفاوت است، ‏بلكه در هر مرحله از رشد خود نيز از جهت عاطفي و ‏ادراكي، ويژگي‌هايي دارد كه بر نگاه آنان به جهان ‏تأثير اساسي مي‌گذارد. به همين صورت، ذوق زيبایی شناسي در ‏كودكان از جهاتي با ذوق زيبايي‌شناسي در بزرگسالان ‏متفاوت است. در رويكرد به مباني ادبيات كودك، همواره ‏بايد چنين ويژگي‌هايي را مد نظر قرار داد.‏ كتاب حاضر ذير مجموعه «مباحث نظري ادبيات كودك و ‏نوجوان» از سوي كانون پرورش فكري كودكان و ‏نوجوانان، و با هدف تقويت پايه‌هاي نظري ادبيات كودك ‏و نوجوان و شناخت هرچه بهتر مشخصه‌هاي بومي و فرهنگ ‏خودي در اين شاخه از ادبيات به چاپ رسیده است. اين كتاب در پي پاسخگويي به پرسش‌هاي بنيادين ‏دست‌اندركاران ادبيات كودك و نوجوان، ارائه ژانرهاي ‏عمده در ادبيات كودكان، مشخص كردن چهارچوب‌هاي هر يك ‏از اين ژانرها، چگونگي نسبت آنها با ذهن كودكان و... ‏است.