Posts Tagged ‘گِرگ تانگ’

ریاضی برای کودکان آسان می‌شود، قصه‌های ۱ تا ۱۰

• تولید شده در سال ۱۳۸۶ • Category: آموزشی, گروه سنی ب, گروه سنی الف

دنیای ریاضیات بسیار گسترده است، اما رفتن به سوی این دنیای پهناور با یک قدم آغاز می‌شود، یعنی شناختن اعداد و شمارش آنها. کودکانی که از آغاز با مفهوم دقیق اعداد آشنا می شوند، در سایر شاخه‌های ریاضیات مانند حساب، جبر و... نیز مهارت‌های لازم را به دست می آورند. کتاب حاضر با هدف معرفی اعداد و شیوة دسته بندی آنها به کودکان فراهم آمده است این کتاب که برای کودکان ۴ تا ۷ ساله نوشته شده است. می کوشد با آموزش مفاهیم اولیه و پایه‌ای ریاضیات به کمک داستان و تصویر، کودکان را به این دانش بنیادی علاقمند سازد.