Posts Tagged ‘یوسف قوجق’

اسب پرنده

• تولید شده در سال ۱۳۸۹ • Category: داستان, گروه سنی ج, گروه سنی د

آن شب، اصطبل دل گیر بود. دل اسب چران گرفته بود. هوای تازه می خواست. کسی را می خواست که با او حرف بزند.
بادبادکها در شهر

• تولید شده در سال ۱۳۷۹ • Category: داستان, گروه سنی د

" بادبادكها در شهر" عنوان يكي از چند داستان كتاب است كه در حال و هواي اواخر رژيم شاه و سقوط آن نوشته شده است. داستان درمورد پخش اعلاميه هاي ضروري براي آگاه كردن مردم جهت شركت در تظاهرات چهارم آبان است. بچه هاي مدرسه كوروش كبير به راهنمايي برادر محمد يك مسابقه بادبادك سازي راه انداخته و در هر بادبادك يك اعلاميه مي گذارند و آن را از تپه هاي اطراف امامزاده يحيي به سوي آسمان شهر پرواز مي دهند... .